Groep 7 algemeen

 

EVEN VOORSTELLEN

Groep 7 bestaat uit 26 leuke en erg hardwerkende kinderen.

Zij krijgen les van juf Yvette op maandag en dinsdag. Juf Helma is er elke woensdag, donderdag en vrijdag.

Wij werken allemaal met een Chrome Books. Dit is een kleine laptop waarop wij rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen doen. Daarnaast ontwikkelen wij hierdoor onze ’21st century skills’ in de middag door onderzoek te doen tijdens 4xwijzer. Wij maken geschiedenis, biologie en aardrijkskunde eigen door de theorie op onze eigen intelligentie te leren.

INFORMATIE OVER DE VAKKEN IN GROEP 7

Rekenen
We rekenen aan de hand van de realistische methode Rekenrijk. Deze methode leert de kinderen om sommen en vraagstukken op verschillende manieren op te lossen, waarbij het hoofdrekenen erg belangrijk is. Ook zijn er regelmatig taken die zelfstandig gemaakt moeten worden, zodat er ruimte is om hulp te bieden aan leerlingen die extra uitleg nodig hebben.
In groep 7 wordt er veel tijd aan de breuken, verhoudingen en procenten geschonken en mogen de kinderen ook een aantal sommen met de rekenmachine uitrekenen. Elke week krijgen de kinderen als huiswerk een taak rekenen.

Taal en spelling
Wij maken gebruik van de methode Taal actief. De methode Taal actief onderscheidt vier leerstofdomeinen; woordenschat, taal verkennen, spreken&luisteren en schrijven. Van te voren wordt er bepaald wat de leerlingen al weten. Zodat de lessen aansluiten bij de ontwikkeling en het niveau van het kind.

Spelling bestaat uit onveranderlijke woorden en werkwoorden. Per les wordt er van te voren getoetst wat de leerlingen al weten en daar vanuit wordt er bepaald welke stof de leerlingen gaan maken.

Geschiedenis, Aardrijkskunde en Biologie
Tijdens 4x wijzer werken we in de middag aan verschillende thema’s. Bij Aardrijkskunde behandelen we in vier thema’s Europa. De onderwerpen van geschiedenis zijn: industrie, twee keer oorlog, de laatste tijd en kunst door de tijden heen.

De kinderen leren door actief bezig te zijn. Wij denken dat kinderen leren door te doen. Elk thema hangt er een thema muur achter in de klas. Op de thema muur staat belangrijke informatie over het onderwerp. Hier worden actieve activiteiten/spelletjes meegedaan.

Verkeer

We bereiden de kinderen vast voor op het verkeersexamen in groep 7. In groep 7 is er veel aandacht voor het verkeersonderwijs, omdat ieder jaar in april het verkeersexamen plaatsvindt. Dit bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte, waarvoor de kinderen een route door Willemstad of Helwijk moeten fietsen. We oefenen niet alleen met de Verkeerskranten, maar ook met een speciaal boekje voor het examen en zelfs op de computer.

Schrijven
In groep 7 schrijven we met de vulpen of stabilo.

Engels
Methode ‘Take it easy’
We richten ons voornamelijk op de mondelinge communicatie n.m.l. dat leerlingen met de woorden en structuren die ze leren, leren luisteren en durven praten met elkaar.

Engels-Woordenschat-Groep-7

Gym
Op dinsdag- en vrijdagochtend hebben wij gym. Op dinsdag een toestelles en op vrijdag een spelles. De lessen worden gegeven door juf Sharon.

Huiswerk
Groep 7 krijgt iedere dinsdag en donderdag huiswerk.
Groep 7 geeft een spreekbeurt en boekbespreking. Daarnaast maken de kinderen een werkstuk over een eigen gekozen onderwerp.