Groep 5 Algemeen

 

EVEN VOORSTELLEN

In groep 5 werken 2 juffen. Juf Nicky werkt op maandag en dinsdag, juf Marinka werkt op donderdag en vrijdag. Na de kerstvakantie komt juf Cynthia terug van haar zwangerschapsverlof.  Als er iets is kunt u langskomen voor of na schooltijd om een afspraak te maken voor een gesprekje. Dat kan ook via de mail of telefonisch. U begrijpt dat we onder schooltijd niet gestoord kunnen worden, omdat we dan met de kinderen aan het werk zijn.

INFORMATIE OVER DE LESSEN

Inloop

We beginnen iedere dag met 10 tot 15 minuten inloop. In het lokaal hangt een lijst waarop de kinderen kunnen zien wat ze die ochtend moeten doen. De opzet is dat de kinderen zelfstandig aan het werk zijn met iets van lezen, spelling, schrijven of rekenen. Zo heeft de juf of meester iedere ochtend tijd om extra instructie te geven aan de kinderen die dat nodig hebben.

Trefwoord

Daarna gaat de dag verder met Trefwoord. Trefwoord werkt met wisselende en actuele thema’s. We openen met gebed, luisteren naar een Bijbelverhaal of een ander verhaal en zingen liedjes die daarbij horen. We voeren gesprekken naar aanleiding van de thema’s.

Rekenen

Iedere dag hebben we  rekenen op het rooster staan. We hebben hier de methode Rekenrijk voor. De stof wordt verwerkt met de tablets van Snappet. De sommen worden dus niet meer in een schrift geschreven, maar op de tablet gemaakt.

In groep 5 leren de kinderen de getallen tot 1000, de tafels en deeltafels van 1 t/m 10 (goed oefenen!), meten, wegen en klokkijken. Zowel in groep 4 als in groep 5 komt hoofdrekenen aan bod. In het rekenonderwijs worden verschillende strategieën aangeleerd met de bedoeling dat de kinderen de juiste strategie bij de juiste som kunnen kiezen en de som snel, vaak hoofdrekenend, kunnen oplossen. Het is van groot belang dat ook thuis hard geoefend wordt met de tafels en de plus-en minsommen tot 20.

Taal en spelling

Taal staat elke dag op het programma. Sinds 2014 wordt er gewerkt met de methode Taal actief. Daar komen de onderdelen woordenschat, taal verkennen, luisteren en spreken en spelling in terug. Vier keer per week wordt er spelling gegeven. Ook taal en spelling worden verwerkt op de tablets van Snappet.

Lezen:

Technisch lezen wordt geoefend met behulp van de methode Timboektoe. 3 Keer per week staat dit op het lesrooster en er wordt geoefend met afwisselende werkvormen. Voor begrijpend lezen gebruiken we Nieuwsbegrip. Hierbij staat de actualiteit centraal. Nieuwsbegrip verwerken we op de tablet.

Schrijven

We werken met de methode Pennenstreken. Voor een goede motorische ontwikkeling schrijven de kinderen aan elkaar. In groep 5 letten we op het maken van goede verbindingen tussen de letters en het tempo wordt opgevoerd.

Kwink

Dit is een methode die de sociaal-emotionele vaardigheden van uw kind bevordert. Er komen verschillende thema’s aan de orde in de vorm van spelletjes, toneelstukjes, verhalen en werkbladen. Alles om de sfeer in de groep, het welbevinden en zelfvertrouwen van de leerlingen optimaal te houden.

Geschiedenis, aardrijkskunde, biologie en techniek

Hierbij gebruiken we Vier keer wijzer. Door het jaar heen wordt er gewerkt met thema’s, die een groot deel van de middag in beslag nemen. De thema’s nemen meestal 3 weken in beslag. De kinderen krijgen een deel klassikale uitleg over het thema. We maken een themamuur en kinderen kiezen zelf opdrachten. Ook presenteren ze zich, aan de klas of aan de ouders.

Verkeer

Voor verkeer gebruiken we de methode Wegwijs. De kinderen hebben hiervoor een eigen werkboekje en leren de belangrijkste verkeersregels voor voetgangers en fietsers.

Creatieve vakken

De vakken tekenen, handvaardigheid, muziek en drama komen naar voren tijdens de thema’s van Vier keer wijzer. Als er geen thema is, zijn er lessen voor deze vakken.

Gym

We gymmen op dinsdag en vrijdag in de gymzaal. Elke week is er een spelles en een toestellenles.