Groep 3 Algemeen

EVEN VOORSTELLEN
In groep 3 werken twee juffen. Juf Dita werkt op de maandag, dinsdag en woensdag, juf  Femke werkt op donderdag en vrijdag.

Voor en na schooltijd kunt u altijd langskomen om iets te bespreken over uw kind. Indien nodig zullen wij dan direct een afspraak met u maken. Dit kan natuurlijk ook via de mail (d.hollander@dewaarden.nl / f.franken@dewaarden.nl).

Wij wensen u en uw kind een heel fijn schooljaar toe!

 

 

LEERSTOF GROEP 3

De overgang van groep 2 naar groep 3 is, op alle gebieden, een grote stap. We streven naar één doorgaande lijn binnen de school en we proberen dus vooral ook de stap naar groep 3 niet te abrupt te laten zijn. Toch blijft het een duidelijke overgang van spelend leren, naarleren met spel als hulpmiddel. Maar gewoon lekker spelen blijft ook nog nodig. Er is elke dag wel gelegenheid om te spelen.

Zelfstandig werken

Elke morgen beginnen we met zelfstandig werken. Als de kinderen binnenkomen kunnen ze gelijk op het planbord zien wat voor leesactiviteit ze moeten doen. De activiteiten rouleren en de kinderen krijgen ook een weektaak. Tijdens dit kwartier wordt er voorinstructie gegeven aan de zwakke maar ook de goede lezers.

Godsdienst

Na het zelfstandig werken gaan we in de kring en is er tijd voor godsdienst. We beginnen elke morgen met gebed en liedjes en twee keer per week wordt een bijbelverhaal verteld. Hierna mogen de kinderen ook vertellen wat ze beleefd hebben of waar ze naar toe zijn geweest.

1x per week werken we met de methode Kwink: in deze methode komen de sociale vaardigheden van kinderen aanbod. o.a. gevoelens: boos, blij, verdrietig, verschil tussen pesten en plagen, waar ben je goed in (dit wordt steeds benadrukt iedereen is ergens goed in!).

Lezen

Het belangrijkste vak in groep 3 blijft natuurlijk “het leren lezen”.

Wij werken met de nieuwe methode Veilig leren lezen (versie Kim). Elke dag wordt een nieuwe letter/woord geleerd en daar worden verschillende oefeningen mee gemaakt. Rond de kerstvakantie hebben we bijna alle klanken al geleerd en kunnen de kinderen al een klein verhaaltje lezen. Het is erg belangrijk dat de kinderen thuis ook lezen. Probeert u dit zoveel mogelijk te stimuleren. U zult merken dat het leesproces dan heel vlot gaat. Aan het eind van elk hoofdstuk krijgt uw kind een ‘diploma’ mee. Hierop kunt u zien hoe de vorderingen zijn m.b.t. het vlot en goed lezen. Via de volgende links kunt u thuis zien wat we leren op school en u vindt extra leesoefeningen: http://www.demeulebeekoostrum.nl/groepen/veiligenvlotboekje.htm  http://www.zwijsenouders.nl/Artikel/Moeite-met-lezen-in-groep-3-Tips-voor-thuis.htm

Schrijven

De aangeleerde letters leren we meteen te schrijven en we schrijven de woordjes dan zoveel mogelijk aan elkaar. Op de website van Veilig leren lezen (www.veiliglerenlezen.nl) vindt u veel leuke en handige tips om thuis met lezen en schrijven bezig te zijn.

Rekenen

Bij het rekenonderwijs beginnen we met concrete situaties en materiaal. De eerste hoofdstukken zijn we veel bezig met het splitsen van getallen (bijv. ik heb 7 ringen, er zijn 3 ringen boven water hoeveel zijn er onder water?). Pas als de kinderen de stof goed beheersen en begrijpen gaan we over tot het maken van de echte + en – sommen. Dit doen we ook eerst weer concreet door het optellen en aftrekken te oefenen door het in en uit een bus laten stappen van mensen. Aan het eind van groep 3 moeten de kinderen de sommen tot de 20 geautomatiseerd hebben: d.w.z. de erbij en eraf sommen vlot uit het hoofd kunnen maken. Ook bekijken we de getallenlijn tot 100. Hoe spreek je de getallen uit en hoeveel is het nu precies. We leren in dit jaar de halve en hele uren met klokkijken.

Biologie, verkeer en Engels

Bij biologie werken met de programma’s van Huisje Boompje Beestje. We bekijken afleveringen op het active board en gaan er daarna mee aan de slag; we maken een werkblad, tekenen er over of doen proeven. De onderwerpen staan dichtbij de kinderen.

Voor het vak verkeer heeft elk kind een eigen werkboek. Ook zullen we regelmatig de straat opgaan om praktijk situaties te oefenen. We besteden veel aandacht aan het oversteken, verkeersborden, verschillende hulpvoertuigen en verkeer en het weer.

Engels wordt gegeven via het active board. We zingen liedjes, leren tellen en spreken en leren eenvoudige woorden die voor kinderen herkenbaar zijn. Dit alles gaat op een speelse manier.

Bewegingsonderwijs

We gymmen 2x per week in de gymzaal aan de Kerkring. Denkt u er aan om op de gymdagen (dinsdag en vrijdag) makkelijke kleding aan te trekken bij uw kind.

Handvaardigheid/tekenen/techniek

In groep 3 wordt 2x per week geknutseld of getekend. Juf Judith komt om de week op donderdag in de klas voor handvaardigheid. We proberen zoveel mogelijk met verschillende materialen en technieken bezig te zijn. Tussendoor zal er zo nu en dan ook wel eens extra geknutseld worden vooral rond de Sint, Kerst en Pasen. Alle ouders worden 1x per jaar ingepland om te helpen met de opdrachtdozen uit de Techniektoren. U krijgt in de loop van het jaar een rooster waarop u kunt zien wanneer u aan de beurt bent.

Vier Keer Wijzer

Veel aandacht wordt besteed aan meervoudige intelligentie. De zaakvakken worden in project vorm gegeven. De kinderen gaan dan aan de slag met opdrachtkaarten op hun eigen intelligentie. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan samenwerken en presenteren.