Missie

 

Samen werken…

Op De Singel werken leerkrachten samen met de kinderen en hun ouders/verzorgers. We bieden een compleet leerpakket aan zodat elk kind zich zo  breed mogelijk kan ontwikkelen. Indien nodig betrekken we externe mensen voor hun specifieke ervaring en expertise. Deze verbonden-heid zorgt ervoor dat we als school betrokken zijn en oog hebben voor persoonlijk welbevinden. Zo draagt iedereen zijn steentje bij.

Samen leren… 

Op De Singel leren we van en met elkaar. Kinderen en leerkrachten inspireren elkaar en ook de ouders/verzorgers spelen een actieve rol.  Wij blijven ons ontwikkelen in het gebruik van de methode ‘4 x wijzer’, gebaseerd op de meervoudige intelligenties van John Gardner. De kin-deren werken voor ‘4 x wijzer’ veel in groepjes en leren van elkaars inzichten en talenten.

Met het kind van nu…

Op De Singel kijken we naar de capaciteiten van een kind. Elk kind maakt continue ontwikkelin-gen door en wij bieden daarvoor steeds passend onderwijs. We maken daarvoor gebruik van de CITO monitoring. Om in te spelen op de verschillende niveaus in de groep, wordt de instructie en de lesstof in 5 niveaus aangeboden.

In de samenleving van morgen….

Op De Singel bereiden wij onze leerlingen op een duidelijke en krachtige manier voor op de sa-menleving in de 21e eeuw. Onze leerdoelen zijn gebaseerd op creativiteit, kritisch denken, communiceren, samenwerken, zelfregulering, digitale geletterdheid en sociale & culturele vaar-digheden.  Ook brengen we kinderen in contact met een geloof en is er ruimte voor hun eigen ontwikkeling. In onze methode ‘Trefwoord’ komen ook andere geloven aan bod.


Actueel

Vakanties 2020/2021

  Vakantierooster 2020 - 2021 Let op: komend schooljaar Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 Kerstvakantie 21-12-2020 t/ ...
[lees verder]