Overblijven

Elke schooldag, behalve op woensdag, is er gelegenheid om over te blijven.

Overblijfmoeders hebben van 12.00 tot 12.50 uur de ‘zorg’ voor de kinderen.Overblijven1

De kosten bedragen € 2,- per keer.

U kunt zich voor het overblijven aanmelden d.m.v. een formulier, dat via deze link is te downloaden: Inschrijfformulier overblijven

Voor de goede gang van zaken vragen wij de kinderen om zich aan de volgende afspraken te houden:

  • Overblijven vindt plaats in een klaslokaal.
  • We beginnen gezamenlijk om 12.05 uur met een ogenblik stilte.
  • Tijdens het eten blijft iedereen rustig aan de tafel zitten.
  • Na het eten zetten we de tassen bij het eigen klaslokaal.
  • Bij goed weer worden de  jassen aangedaan en gaan we gezamenlijk naar buiten.
  • De overblijvers blijven op het grote schoolplein. Groep 1 en 2 speelt op het kleuterplein.
  • Is het geen buitenweer, dan blijven de kinderen in de klassen.
  • Een kind dat tijdens het overblijven ongewenst gedrag blijft vertonen, mag geen gebruik meer maken van de overblijfmogelijkheid.

De kosten voor het overblijven kunt u voldoen door middel van een ‘strippenkaart’. Deze ‘strippenkaart’ kost € 20,00 voor 10 x overblijven en is verkrijgbaar bij de overblijfmoeders. Deze kaart blijft op school.  Op deze kaart wordt vermeld wanneer uw kind(eren) overblijven.  Is de kaart vol, dan wordt deze meegegeven naar huis. Is de kaart aan het einde van het schooljaar niet vol,  dan krijgt u uw geld terug (indien u dit wenst). Contactpersoon van de tussenschoolse opvang is Aletta Lems (huize@mooibly.nl)

Voor het afmelden van uw zoon/dochter, als deze tot de vaste overblijvers behoort, kunt u een mail sturen naar overblijven@singelwillemstad.nl

overblijven2

BUITENSCHOOLSE OPVANG

In het gebouw van b.s. De Singel wordt op maandag, dinsdag en donderdag buitenschoolse opvang aangeboden  van 15.00 tot 18.00 uur. Tevens bestaat de mogelijkheid verlengde opvang aan te vragen van 18.00 – 18.30 uur.

Tijdens schoolvakanties worden kinderen opgevangen op BSO ‘de Petteflet’ aan de Kon. Wilhelminalaan 1d. Voor meer informatie over de buitenschoolse opvang kunt u contact opnemen met Kindercentra  ‘De Roef’ (www.kinderopvangmoerdijk.nl) of op telefoonnummer 0168-403881.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Actueel

Vakanties 2020/2021

  Vakantierooster 2020 - 2021 Let op: komend schooljaar Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 Kerstvakantie 21-12-2020 t/ ...
[lees verder]