Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan er iets fout gaan. Ook op een school. Als u het niet eens bent met de gang van zaken moet u uw beklag kunnen doen.                                          Het beste is die persoon aan te spreken, waarmee u het niet eens bent. Vaak werkt een goed gesprek verhelderend.

Als dit niet naar wens verloopt zijn er de volgende mogelijkheden:

– U kunt een afspraak met de directie maken. Deze zal in overleg met u en de andere betrokkene(n) naar een oplossing zoeken.

– U kunt een afspraak maken met de interne of externe vertrouwensperso(o)n(en). Op de schoolkalender kunt u vinden wie de interne vertrouwenspersonen voor onze school zijn.   De externe vertrouwenspersoon is de heer A. van Dorst (Arbo Unie Breda). De heer Van Dorst is bereikbaar op telefoonnummer 06-52 50 19 75.                                                              Ook deze personen zullen in eerste instantie luisteren en nagaan welke vervolgacties wenselijk zijn: een vorm van hulpverlening, het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt.

Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.

U kunt een officiële klacht indienen bij:

Stichting GCBO (= Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs)

Postbus 82324,

2508 EH Den Haag

Tel: 070 – 3861697

Fax: 070 – 3020836

E-mail: info@gcbo.nl

Website: www.gcbo.nl

 

 


Actueel

Vakanties 2020/2021

  Vakantierooster 2020 - 2021 Let op: komend schooljaar Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 Kerstvakantie 21-12-2020 t/ ...
[lees verder]