Klachtenregeling

Overal waar mensen samenwerken, kan er iets fout gaan. Ook op een school. Als u het niet eens bent met de gang van zaken moet u uw beklag kunnen doen.                                          Het beste is die persoon aan te spreken, waarmee u het niet eens bent. Vaak werkt een goed gesprek verhelderend.

Als dit niet naar wens verloopt zijn er de volgende mogelijkheden:

– U kunt een afspraak met de directie maken. Deze zal in overleg met u en de andere betrokkene(n) naar een oplossing zoeken.

– U kunt een afspraak maken met de interne of externe vertrouwensperso(o)n(en). Op de schoolkalender kunt u vinden wie de interne vertrouwenspersonen voor onze school zijn.   De externe vertrouwenspersoon is de heer A. van Dorst (Arbo Unie Breda). De heer Van Dorst is bereikbaar op telefoonnummer 06-52 50 19 75.                                                              Ook deze personen zullen in eerste instantie luisteren en nagaan welke vervolgacties wenselijk zijn: een vorm van hulpverlening, het indienen van een klacht bij de klachtencommissie of het doen van aangifte. De vertrouwenspersoon is verplicht tot geheimhouding van alle zaken die hij/zij in die hoedanigheid verneemt.

Deze plicht vervalt niet nadat betrokkene zijn/haar taak als vertrouwenspersoon heeft beëindigd.

U kunt een officiële klacht indienen bij:

Stichting GCBO (= Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs)

Postbus 82324,

2508 EH Den Haag

Tel: 070 – 3861697

Fax: 070 – 3020836

E-mail: info@gcbo.nl

Website: www.gcbo.nl

 

 


Actueel

Sint foto's

De foto's van het Sinterklaas feest staan bij de pagina van het fotoboek!

Kerstviering

Op donderdag 21 december vieren we het kerstfeest met elkaar. De kinderen kunnen vanaf 17.30 uur smullen van een heerlijk kerstdiner in de klas. Voor ...
[lees verder]