Plusklas

De Plusgroep van De Singel

Om tegemoet te komen aan al de leerbehoeftes van kinderen, is op De Singel een Plusgroep opgezet. Een Plusgroep is bedoeld voor kinderen van groep 5 t/m 8 die extra uitgedaagd moeten worden met de lesstof. De bijeenkomsten van de Plusgroep vindt plaats op donderdagmiddag en worden begeleid door meester Ed Dam (oud-leerkracht De Singel)

Kinderen die vlot door de basisstof heen gaan, in aanmerking komen voor compacting en verrijking, een brede algemene belangstelling hebben en goede tot zeer goede resultaten binnen het leerlingenvolgsysteem (2 toets periodes achtereen meer dan 10 maanden voorsprong bij de Cito toetsen rekenen en begrijpend lezen) komen in aanmerking voor de Plusklas. Tevens moet de leerkracht in de klas zien dat het kind extra uitdaging nodig heeft. Momenteel  telt de Plusgroep  14 leerlingen van De Singel en 2 van De Ruigenhil

Wat wordt er in de Plusgroep gedaan?

Week 1:  Plannen en evalueren van de Levelwerkmap met  uitdagende taken en opdrachten per leerling, b.v. Engels, Spaans, wiskunde, journalistiek, webpaden, Breinkrakers

Bij het werken met de levelwerkmap,  leert de leerling het eigen denk- en leerproces te doorgronden, zodat het kind verantwoordelijk leert worden voor het eigen leerproces, het Leren leren.’  De nadruk ligt op het leerproces, het belang van fouten maken en daarvan leren, zelfreflectie en niet op het product. Wat doe je als je een opdracht tegenkomt die echt moeilijk is. Gebruikt wordt hierbij het schema van de Leerkuil.

de-leerkuil

Week 2: Filosofie in groepjes van 8 leerlingen

Week 3: Plannen en evalueren van de Levelwerkmap met  uitdagende taken en opdrachtten per leerling

Week 4: Praktijkwerk:  samenwerkopdrachten uit natuur, cultuur en techniek. Hieronder vallen ook de Denksleutels, uitdagende en creatieve opdrachten rond een bepaald thema. Deze worden in groepsverband uitgevoerd.  Belangrijk bij Praktijkwerk is dat gewerkt wordt met ‘ontwikkelingsgelijken.’

Heeft u vragen over de Plusklas dan kunt u contact opnemen met Loeky Wijling of Marinka de Ridder.

 

 

 


Actueel

Vakanties 2020/2021

  Vakantierooster 2020 - 2021 Let op: komend schooljaar Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 Kerstvakantie 21-12-2020 t/ ...
[lees verder]