Vertrouwenspersoon

In het hele proces van klachtenbehandeling speelt de vertrouwenspersoon een centrale rol. Het hele accent van haar handelen, ligt in de informele fase, wanneer nog zonder klachtencommissie getracht wordt de problemen op te lossen.

De informele fase is een belangrijk onderdeel van de klachtenprocedure. Het is van belang dat voor een ieder duidelijk is, dat men bij de vertrouwenspersoon terecht kan zonder dat dit tot een formele klacht hoeft te leiden.  De garantie dat de vertrouwenspersoon geen stappen zal ondernemen als de klager/klaagster dat niet wil en de zekerheid dat alle klachten serieus zullen worden genomen moet de toegankelijkheid vergroten.  Sinds juni 1998 is de school aangesloten bij de klachten-commissie van de Besturenraad. Indien nodig, zullen onze vertrouwenspersonen een “formele” klacht neerleggen bij deze commissie, die deze klacht verder zal afhandelen.  Vaak wordt ontkend dat seksuele intimidatie binnen de eigen school zou kunnen voorkomen. “Er is nog geen enkele klacht op dat gebied geweest”, of “dat komt bij ons niet voor!” zijn veel gehoorde reacties. Toch komen er sinds 1987 jaarlijks ongeveer 100 klachten binnen bij de vertrouwens-inspecteurs en dat is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. Seksuele intimidatie kan helaas overal voorkomen. Seksuele intimidatie is ongewenst seksueel getint gedrag, dat tot uiting komt in verbaal, fysiek of ander non-verbaal gedrag. Dit gedrag vindt plaats binnen of in samenhang met de onderwijssituatie en wordt door degene die het ondergaat en/of diens wettelijke vertegenwoordiger (bij minderjarigheid) ongeacht sekse en/of seksuele voorkeur, ervaren als ongewenst en onplezierig. Seksueel gedrag kan zowel opzettelijk als onopzettelijk zijn. Centraal in deze definitie staat dat de persoon die het ondergaat en/of diens wettelijke vertegenwoordiger, bepaalt of iets gewenst of ongewenst is. Dit kan per persoon verschillend zijn.

De begrippen seksuele intimidatie en ongewenste intimiteiten worden door elkaar gebruikt, maar er wordt hetzelfde mee bedoeld. Onze vertrouwenspersonen zullen alle klachten over seksuele intimidatie zeer serieus behandelen en indien nodig zal er een formele klacht neer worden gelegd bij de externe klachtencommissie van de Besturenraad.

De school heeft twee vertrouwenspersonen :

Mevr. Yvonne. v.d. Hoek-Maat
0168-471470
Willemstad
De heer Jerry van Ulden
0168-476575
Willemstad

Voor de leerlingen zijn als schoolvertrouwenspersonen aangewezen:

juf Josephine Boelhouwers (voor de groepen 1 t/m 4) en juf Yvette Huisman (voor de groepen 5 t/m 8) aangesteld.


Actueel

Vakanties 2020/2021

  Vakantierooster 2020 - 2021 Let op: komend schooljaar Herfstvakantie 19-10-2020 t/m 23-10-2020 Kerstvakantie 21-12-2020 t/ ...
[lees verder]